LED skærme

LED skærme: Fremtidens digitale skilteløsning

Vang og Karlskov er leverandør af LED skærme bygget på den nyeste teknologi. Med vores moderne LED skærme er du sikret lang levetid, maksimal synlighed og minimal vedligeholdelse.

Vi kommer ud, vurderer og giver gratis rådgivning ifht. hvilken skærm, der passer bedst til dine behov

Vi tilbyder gratis rådgivning på din lokation, hvor vi sammen med dig finder frem til nøjagtig den LED skærm, der passer til dine unikke behov. 

Udendørs LED storskærm på brun væg med vang og karlskov branding på skærmen

Få gratis rådgivning af Henrik til valg af LED skærm

Henrik Karlskov er partner i Vang og Karlskov og er ekspert indenfor løsninger med LED-skærme. Han er altid klar ved telefonen til gratis rådgivning og et uforpligtende tilbud på en digital skilteløsning.
Telefon: 21 60 48 44
Mail: hk@vangogkarlskov.dk

Digitale LED skærme til dit unikke behov

Vang & Karlskov tilbyder alt indenfor højtopløselige LED-storskærme og – videovægge – både udendørs og indendørs modeller.

Vi designer og opbygger din skærm, så den passer præcis til dit behov. Størrelsen og strukturen på skærmen bestemmes bl.a. af se-afstanden, og hvad der skal vises på skærmen.

Vi lægger vægt på høj kvalitet, stabilitet og driftssikkerhed. Vores skærme er produceret og egnet til at være i drift ”24/7” – året rundt.

FAQ: LED skærme og fysisk markedsføring

Vores kunder har altid mange spørgsmål, når vi er i dialog med dem om mulig installation af LED skilte. Vi har samlet de væsentligste i de følgende afsnit.

Hvorfor skal jeg bruge LED skærme i min markedsføring?

  • Fleksibel eksponering, der nemt kan tilpasses (høj nyhedsværdi)

Et LED skilt er alt andet end fastlåst i dets fysiske rammer, og du kan selv styre, hvad der vises på skærmen. Det sikrer en høj nyhedsværdi og gennemgående relevans i hele skiltets lange levetid.

  • Naturligt blikfang (det første dine kunder møder)

Dine kunders første indtryk af din forretning er naturligvis visuelt – og her hjælper det altså bare at have noget, der trækker opmærksomheden til sig – på en god måde.

Hvis din LED pylon f.eks. er æstetisk sat op med det rette budskab, er blikfanget ekstremt umiddelbart og værdifuldt.

  • Levende billeder i bevægelse

Levende billeder fastholder opmærksomheden i længere tid end statiske visninger. Det kan formindske følelsen af eventuel ventetid og gøre kundeoplevelsen mere dynamisk.

  • Ekstremt lav pris per indtryk

Frekvensen og prisen pr indtryk for LED skilte kan simpelthen ikke matches – desto længere du har et LED skilt, desto billigere bliver markedsføringen.

Sammenligner du det f.eks. med traditionelle medier som Radio og TV, er det i en helt anden liga prismæssigt – og selv moderne direkte markedsføringskanaler som digital markedsføring (f.eks. Google og Facebook) bliver markant dyrere i længden.

  • Mindst 15% øget salg til fysiske butikker

En stor amerikansk undersøgelse har vist, at forretningsejere typisk oplever mindst 15% øget salg efter installation af en digital LED skærm – og hele 86% af de adspurgte oplevede flere kunder i butikken som en direkte konsekvens af deres nye LED skilt. 

Hvordan drager jeg bedst fordel af min LED skærm?

  • Tilpasser det resten af din markedsføring og brandkommunikation


Når du investerer i et LED skilt, er det selvfølgelig vigtigt, at det passer sammen med resten af din forretning. Det er optimalt, hvis du kan bruge et LED skilt som et supplement til resten af din markedsføring – og ikke som noget enkeltstående.

Vi anbefaler, at du ser dit LED skilt som en fysisk manifestation og forlængelse af din eksisterende markedsføring.

  • Placerer skiltet, hvor det giver mest mening i forhold til din forretning


Du skal selvfølgelig have mest muligt ud af dit LED skilt, når du først har erhvervet det. Derfor skal skiltet stå et både synligt og strategisk rigtigt sted.

Placer det eventuelt tæt på vejen eller ved indgangen til din forretning, så det kan fungere som naturligt blikfang.

  • Du sparrer med din forhandler, som vil hjælpe dig med at træffe de svære beslutninger om placering og design


Vi ved, at køb af LED skilt er en stor beslutning, som kræver nøje planlægning og overvejelse. Især placering og design er vigtigt at være helt skarp på.

Heldigvis har vi omfattende erfaring med både montering, design og placering af LED skilte – og den erfaring deler vi naturligvis gerne ud af.

Hvor mange mennesker kommer til at se min LED skærm?

Antallet af besøgende, der ser dit LED skilt, afhænger selvfølgelig af skiltets placering og hvor travlt dit område er. Men vi kan komme med nogle generelle betragtninger om LED skiltes synlighed.

En stor amerikansk undersøgelse viser, at 70% af alle amerikanere kan huske at have set en digital skiltereklame indenfor den seneste måned – og ud af disse kan hele 55% huske indholdet.

Det er tvivlsomt, om man kan sige det samme om f.eks. annoncer på sociale medier. 

Hvor mange nye kunder får jeg af min LED skærm?

Antallet af nye kunder på baggrund af dit LED skilt afhænger af mange ting – bl.a. af dit produkt, lokation af skiltet og dit områdes travlhed.

Men selvsamme undersøgelse af amerikanske borgere viser, at 19% har foretaget et impulskøb på baggrund af en reklame fra et digitalt skilt.

Hvilken kvalitet og betragtningsvinkel har Vang og Karlskovs LED skærme?

Vang & Karlskovs højtopløselige skærme viser billeder og video med en enestående 4K-kvalitet, og er dermed meget velegnede til filmvisning.

Selv i lyse lokaler kan vores skærme vise dyb sort. Dette er muligt takket være vores black-LED teknologi og høj lysstyrke

Vores skærme har desuden en betragtningsvinkel på 160 grader, der gør, at alle kan se med.

Vores LED-skærme har en stabil konstruktion, som er både let og meget stærk. Disse specifikationer gør processen med at montere og demontere nem og ligetil.

Hvor lang er levetiden på Vang og Karlskovs LED skærme?

Vores LED-skærme er med deres lave strømforbrug meget energibesparende – faktisk hele 40% lavere end standard LED-skærme. De er desuden helt støjfri, takket være passiv køling fra det støbte og robuste aluminiumskabinet.

Det betyder, at du kan regne med høj pålidelighed og en lang levetid på minimum 100.000 driftstimer.

Skærmene kan desuden tilsluttes vores infogalleri-system, så man kan fjernstyre og distribuere indhold til mange skærme på én gang.

Salgs- og leveringsbetingelser LED-skærme

Force Majeure: Ingen af parterne kan holdes ansvarlig overfor den anden i tilfælde af, at de ikke kan overholde deres kontraktuelle forpligtigelser på grund af uforudsete forhold, som parterne ikke er herrer over.

Herunder naturkatastrofer, kulde, oversvømmelser, brand, jordskælv, eksplosioner, ulykker, epidemier og/eller sygdomsudbrud, strejker, lockout eller anden arbejdskonflikt, forbud, krig, terror, mangelfuld levering fra underleverandører, manglende transportmuligheder, forsinket eller mangelfuld levering på grund af fragtmand, eksportlovgivning m.v.

Leveringstiden kan forlænges med en periode svarende til den tabte tid grundet force majeure eller de nævnte force majeure lignende tilstande.

Den part der gør force majeure gældende skal øjeblikkeligt underrette den anden part derom og skal angive årsagen og om omfanget af den forventede forsinkelse.

I tilfælde af at forsinkelsen varer eller forventes at vare mere end 120 sammenhængende dage, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten med 30 dages skriftligt varsel i forhold til den anden part. Den anden part er ikke berettiget til skadeserstatning eller anden form for kompensation i tilfælde af en sådan ophævelse.