StreetSign

NYHED: StreetSign

Vi kan nu præsentere den nyeste visning af LED-reklamer: Streetsign.

Se promovideo til højre. 

Interesseret i LED skærme? Tag fat i Henrik

Henrik Karlskov er partner i Vang og Karlskov og er ekspert indenfor leasingløsninger af LED skærme. Han er altid klar ved telefonen til en uforpligtende dialog – og til et besøg hos dig med gratis og uforpligtende rådgivning.
Telefon: 21 60 48 44
Mail: hk@vangogkarlskov.dk

Salgs- og leveringsbetingelser LED-skærme

Force Majeure: Ingen af parterne kan holdes ansvarlig overfor den anden i tilfælde af, at de ikke kan overholde deres kontraktuelle forpligtigelser på grund af uforudsete forhold, som parterne ikke er herrer over.

Herunder naturkatastrofer, kulde, oversvømmelser, brand, jordskælv, eksplosioner, ulykker, epidemier og/eller sygdomsudbrud, strejker, lockout eller anden arbejdskonflikt, forbud, krig, terror, mangelfuld levering fra underleverandører, manglende transportmuligheder, forsinket eller mangelfuld levering på grund af fragtmand, eksportlovgivning m.v.

Leveringstiden kan forlænges med en periode svarende til den tabte tid grundet force majeure eller de nævnte force majeure lignende tilstande.

Den part der gør force majeure gældende skal øjeblikkeligt underrette den anden part derom og skal angive årsagen og om omfanget af den forventede forsinkelse.

I tilfælde af at forsinkelsen varer eller forventes at vare mere end 120 sammenhængende dage, er begge parter berettiget til at ophæve kontrakten med 30 dages skriftligt varsel i forhold til den anden part. Den anden part er ikke berettiget til skadeserstatning eller anden form for kompensation i tilfælde af en sådan ophævelse.